Privatnost korisnika

Dobro došli u sekciju Privatnost Korisnika, Gadget 4 Gift internet prezentacije. Pristupom i kupovinom proizvoda i usluga sa našeg sajta slažete se sa dole navedenim uslovima i pravima:

Privatnost korisnika

G4G štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. G4G se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja veb usluga, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Svi zaposleni i poslovni partneri imaju obavezu držanja privatnih podataka korisnika u tajnosti.
G4G se obavezuje da ce čuvati privatnost korisnika u najvećoj mogućoj tajnosti, osim u slucaju teškog kršenja pravila G4G-a vebsajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

G4G zadržava puna pravo da bez prethodne najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama G4G može obavestiti sve korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na websajtu.
Korisnik ukoliko želi da povuče saglasnost za obadu podataka taj zahtev mogu da upute na sledeći e-mail adresu: office@gadget4gift.com

Reklamacije

Naša politika reklamacije je jednostavna. Da bi se ispunilo pravu na reklamaciju neophodno je priložiti neispravnan proizvod sa svom dokumentacijom, ambalažom i kopijom računa (priznanice od kurir službe) kojm se potvrđuje kupovina datog proizvoda. Uz to je neophodno obrazložiti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera u servisu.
Zamena proizvoda i delova pre proverene ispravnosti nije moguća, ukoliko drugačije nije navedeno. Reklamirani (neispravni) proizvod poslati propisno upakovan u kartonsku ambalažu. Sve navedene reklamacije ukoliko je proizvod bio neadekvatno upakovan ili oštećen tokom transporta neće biti uzete u obzir nego će biti vrećene pošiljaocu o njegovom trošku.
Garancija prestaje da važi ako se ustanovi da se proizvod pokvario, oštetio usled nepravilnog rukovanja, neadekvatnim raspakivanjem, skladištenjem ili korišćenjem, da je proizvod korišćen izvan normi predviđenim od strane proizvodača za taj model, da je ugradnju, opravku ili prepravku vršilo za to neovlašćeno lice, da je razlog nefunkcionisanja potrošni materijal (mastilo, baterija itd).
G4G ne odgovara za podatke na računaru, HDD-u ili bilo kojem uređaju koji služi za smeštanje podataka.
Troškove prevoza nastale transportom proizvoda do lokacije servisa snosi KUPAC, kao i POVRAĆAJ istih. Ukoliko se proizvod na servisu proglasi ispravnim, servis će se naplatiti po važećem cenovniku.
G4G se obavezuje da će reklamirani prizvod popraviti u roku od 15. dana ili će isti zameniti novim. Ukoliko se roba ne podigne u roku od 60 dana od dana reklamacije, G4G ne snosi nikakvu odgovornost.

Politika povraćaja robe

Neispravna roba
G4G posluje u skladu sa zakonima Rep. Srbije i poštuje prava svojih kupaca. Ukoliko je roba u garanciji, molimo da prvo proverite servisnu mrežu proizvođača. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, slobodno nas kontaktirajte (kliknite na Kontakt u dnu stranice) i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju. Naravno, molimo da čuvate originalna pakovanja.

Reklamacije na oštećenja u transportu
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji Vam isporuči robu a nama u roku od 24 časa od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje:
Nemojte potpisati prijem pošiljke.
Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.
Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.
Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu ili:
Da ste dobili proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu.
Da ste dobili proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu.
Da ste dobili proizvod koji niste poručili a ne nalazi se na računu.
Da niste dobili proizviod koji ste poručili a nalazi se na računu.
Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja.
Da ste dobli proizvod koji je oštećen.
Da ste dobili proizvod koji ne radi.
Da ste dobili prizvod koji podleže garanciji bez garantnog lista.
Obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena
Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod, i sliku pošaljete na office@gadget4gift.com
Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako sto cete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i vasim kontaktom.

Zamena
Ukoliko se radi o zameni usled pogrešne boje proizvoda, postupak je sledeći:Pošaljite nam proizvode nazad
Doplatite poštarinu za ponovno slanje – kontaktirajte nas za uputstvo za uplatu.
Kada primimo vraćeni artikal i vašu doplatu za poštarinu, šaljemo vam zamenjeni artikal

Želim da zamenim proizvodUkoliko želite zameniti kupljeni artikal za neki drugi (iako se ne radi o kvaru), to možete uraditi na sledeći način
Da nije prošlo više od 30 dana od kako smo vam ga poslali
Da nam vratite proizvod nekorišćen, u originalnom stanju, u orginalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom.
Potrebno je da doplatite razliku u ceni (ukoliko je ima) i poštarinu za ponovno slanje-kontaktirajte nas za uputstvo za uplatu.U tom slučaju dobićete od nas mogućnost da umesto vraćenog proizvoda dobijete neki drugi, po vašem izboru.
Budite sigurni da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti i u zavisnosti od vaših zahteva vratiti novac, zameniti ili popraviti proizvod.

Povraćaj novca

G4G će po prijemu vraćene robe, nakon utvrđivanja da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

Pravo kupca na odustanak od ugovora Zakon o zaštiti potrošača

(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.

Obaveze kupca u slučaju odustanka od ugovora

U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe) pošaljite nam poštom na adresu Gadget 4 Gift d.o.o., Omladinskih brigada 2/19, 11000, Beograd.
Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.
Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak ( Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).
Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.
Mi snosimo troškove vraćanja robe.
Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.

Korisnički portal

Prilikom formiranja korisnickig profila vi unosite određene nama bitne informacije. Takode vaš korisnički profil se upotpunjuje informacijama o prethodnim kupovinama i željenim proizvodima. Još jednom napominjemo da su vaši podaci strogo čuvani i bezbedni.