Rubik Magic 8 Go to product page

Rubik Magic 8
  • Tip: Magic 8
  • Raspoloživost: Na lageru
1.699,00din

Rubik Medžik je mehanička slagalica koju je izumeo mađarski genije Erno Rubik i prvi put je komercijalozovana 1980.godine. Slagalica se sastoji od 8 crnih kvadratnih pločica raspoređenih u 2x4 pravugaonika, koje su dijagonalno spojene plastičnim žicama dozvoljavajući im da se savijaju u različitim pravcima. Smisao ove mozgalice je dobiti oblik sličan srcu (kao gore na slici) u kome elipse prolaze jedna kroz drugu. Jedno je stvarnost a drugo su želje.


Ono od rešenja što Vam mi možemo ponuditi je slikovito na http://www.mathematische-basteleien.de/magics.htm ili Copy povlaka Past ili ti Copy--Paste sa Wikipedie i to je to. Oprostite na padežima ali Google Translate nije baš moćan u svemu. Zbog orginalnosti zadržali smo Google padeŽI:
Vidi se da je ukupan broj od 2 × 4 pravougaonika koji eventualno može biti kreirana koristeći Rubik's Magic je samo trideset dve, koji mogu biti kreirani iz osam različitih lanaca. Najlakši način da se klasifikuju lanci je putem sredstava sredini pločice od slagalice je gotov oblik (samo ploče koja ima segment sva tri prstena) i pločica pored nje sa žutim / narandžastim prsten segmentom (indikator pločica).


oh kako je bolno čitati ovaj prevod...idmo dalje...čini mi se da je lakše ostaviti orginalno na engleskom...ovo je gore od sihronizacije crtanih filmova kao što su na primer Nindža Kornjače...


Svaki lanac ima bilo sredini pločice na van (O) ili iznutra (I) lanca, ako je tako postavljen da se pokazatelj pločica je desno od srednje pločice, a zatim položaj prstena segment na Indikator pločica može biti gore levo (UL), gore desno (UR), donji levi (LL) ili donjem desnom (LR) uglu. Položaj, te orijentaciju preostale pločice onda je određena sredini i pokazatelj pločice, i osam različitih lanaca (OUL do ILR) dobiva se, iako imenovanje nije standardizovana.
Isto tako, 2 × 4 pravugaonika oblici mogu biti svrstana. Svaki od tih oblika ima tačno jedan lanac povezane s njom, a svaki lanac prinosi četiri različita oblika pravougaonika, zavisno od položaju na ivici gde je sklopljena s obzirom na sredini pločice. Nadovezivanjem jedan od brojeva 0, 1, 2 ili 3 do lanca ime, zavisno o tome je li broj pločica na desnoj strani srednjeg pločice pre preklop ivice, kategorizaciju oblika pravougaonika dobija. Početni položaj, na primer, je pravougaonog oblika OUR2. Kocka sada ima dugine i ima srebrne prstenove. Igra pravilo za to je jedna je možete odgovarati srebrne prstenove na boju kvadrata, što može učiniti složenijim. Slična klasifikacija se može dobiti za srcolike oblike slagalice od kojih 64 postoji.


Takođe na YouTubu možete pronaći filmove koji vam mogu pomoći u slaganju i rešavanju puzle. A mi smo odabrali svetski rekord. Naravno da je komentar bio: Ma jeesteee opet neke Šiu Cau magije...